Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bütün paranızı yakabilirsiniz

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bütün paranızı yakabilirsiniz

Şubat 6, 2019 0 Yazar: admin

Asgari ücrete yapılan yüzde 26’lık zam sonrası özel sektör çalışanlarının zam alamayan kesiminin ne yapması gerektiğini merak konusu oldu. Aynı iş yerinde uzun süre çalışıp zam alamadığı için istifa eden işçi kıdem tazminatı alamayacak.

Asgari ücrete yapılan yüzde 26’lık zam sonrası özel sektörde çalışıp zam alamayan işçilerin durumu merak konusu oldu. Asgari ücretin 2020 liraya yükselmesi işçilerin yüzünü güldürse de işverenlerin bu duruma sevindiğini söylemek pek de mümkün değil.

Özellikle özel sektörde çalışan işçilerin merak ettiği konulardan biri de uzun süre zam alamadıklarında iş sözleşmelerini fesih hakları bulunup bulunmadığı. İş veren eğer iş sözleşmesinde her yıl zam yapılması gerektiğine dair bir madde bulunmuyorsa zam yapmak zorunda değil.

İŞÇİ İSTİFA EDERSE NE OLUR?

İşçi zam yapılmadığını gerekçe göstererek iş akdini tek taraflı feshederse kıdem tazminatı alamaz.

KIDEM TAZMİNATI ALMA KOŞULLARI NELERDİR?

1475/14 kapsamında çalışanlara belirli şartlarla kıdem tazminatı ödenmektedir.

Buna göre;

Aynı işverene bağlı çalışma süresinin en az 1 yıl olması,

İş sözleşmesinin işveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle,

İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle,

Askerlik görevi nedeni ile

Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile

Kadın işçinin evlenmesi nedeni ile evlenme tarihi itibariyle 1 yıl içinde başvurması şartıyla,

İşçinin ölümü nedeni ile iş sözleşmesinin feshi halinde çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir.